Bộ Chính trị và “nồi cám lợn”!

Đang yên đang ổn chờ đến hết nhiệm kỳ, chờ ông Tổng giới thiệu Vương Đình Huệ vào ghế Tổng Bí thư ở nhiệm kỳ sau, thì bỗng nhiên, Tô Lâm tạo phản đã làm đảo lộn tất cả. Ông…
Nhân sự thượng tầng của Đảng đang gặp khó khăn

Ngày 3/4, VOA Tiếng Việt có bài “Khủng hoảng Chủ tịch nước: Việt Nam sẽ giải quyết thế nào?” VOA cho biết, theo quy định của Đảng, thì chức Chủ tịch nước phải là một trong số các ủy viên…
Võ Văn Thưởng có sạch hay không?

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mất chức và trở thành Chủ tịch nước Việt Nam có thời gian tại vị ngắn ngủi nhất, vẻn vẹn có hơn một năm. Ông Võ Văn Thưởng lâu nay vẫn được đánh giá…
Tội ác của cựu Bí thư Quảng Ngãi

Ngày 28/3, báo Tiếng Dân đăng bài “Về “khúc củi” Lê Viết Chữ”, nhân sự kiện ông Chữ “vào lò”. Bài viết giới thiệu lại một bài điều tra độc quyền của Tiếng Dân, đã đăng gần 4 năm trước,…