Tàu Trung Quốc tiếp tục xâm phạm Bãi Tư Chính

Biển Đông: Tàu Trung Quốc xâm phạm các lô dầu khí của Việt Nam ở Bãi Tư Chính Ngày 19/2, RFA Tiếng Việt có bài “Biển Đông: Tàu Trung Quốc xâm phạm các lô dầu khí của Việt Nam ở…