3 khúc xương “khó gặm” của Bộ trưởng Tô

Năm 2017, ông Tô Lâm đích thân sang Đông Âu chỉ đạo bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Kết quả được xem là thành công mỹ mãn, khi chính Tô Lâm đưa được Trịnh Xuân Thanh về Việt Nam hầu tòa.…
BND-Chef in Vietnam

Ende Februar besuchte Bruno Kahl, der Präsident des Bundesnachrichtendienstes BND, Vietnam. Er traf sich mit Sicherheitsminister To Lam sowie mit Premierminister Pham Minh Chinh. Der BND ist der deutsche Auslandsnachrichtendienst. Dass wir von dem Besuch überhaupt erfahren haben, liegt daran,…