Tổng Trọng mất, Tô cười, Chính lo, vì sao?

Khi báo chí chưa chính thức thông báo về cái chết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thì họ đã công bố nhiệm vụ mới cho ông Tô Lâm. Việc công bố quyền hạn mới có nhiều mục đích,…
Dấu ấn Nguyễn Phú Trọng

Ngày 20/7, BBC Tiếng Việt có bài nhìn lại dấu ấn “Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Ngoại giao cây tre”, “Đốt lò” và quyền lực”. BBC đánh giá, 3 vấn đề trên là những di sản nổi bật của…
Bi kịch Nguyễn Phú Trọng

Ngày 20/7, báo Tiếng Dân đăng bài bình luận của nhà văn Phạm Đình Trọng, với tựa đề “Bi kịch”. Thoibao.de giới thiệu bài viết đến quý khán thính giả, nội dung như sau: Cuộc đời ông là một bi…