Thế Huệ mạnh, khả năng Tô – Chính liên thủ?

Hiện nay, Vương Đình Huệ đang cố gắng để tạo ra thế “3 mũi giáp công”, đánh vào Tô Lâm, hay chí ít thì cũng tạo được thế gọng kìm, kìm hãm Tô Lâm. Tại Bộ Chính trị, Vương Đình…
Ông Chính chỉ khoa trương

Ngày 27/3, RFA Tiếng Việt có bài “Yêu cầu “đột phá” của Thủ tướng vẫn giáo điều lỗi thời!” Theo đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính tại phiên họp thứ 2 của Tiểu ban Kinh tế – xã hội, chuẩn…
Cuộc đua chưa bắt đầu, Tô Lâm đã vượt lên…

Cuộc đua chưa bắt đầu, Tô Đại đã vọt lên… Ngày 7/3, blog Hoàng Trường trên VOA Tiếng Việt có bài “Đại tướng Tô Lâm nên trở lại vạch xuất phát!” Tác giả bình luận: Cuộc đua để giành chiếc…