Nhân quyền không phải là miếng ăn

Link Video: https://youtu.be/ffhG3QPRffk Nhân quyền ở Việt nam là một khái niệm nhạy cảm đối với cả Chính quyền cũng như người dân. Quyền con người ở Việt nam hầu như bị tước đoạt và thiếu những đảm bảo từ…
Người Cuba muốn tự do, không muốn lưu vong

Link Video: https://youtu.be/TrvwDv6_L20 Ông Oscar Biscet là bác sĩ ở Cuba và là người ủng hộ nhân quyền. Bài viết của ông đăng trên tờ Wall Street Journal cho thấy thực trạng cuộc đấu tranh chống lại chế độ độc…