Nhân sự thượng tầng của Đảng đang gặp khó khăn

Ngày 3/4, VOA Tiếng Việt có bài “Khủng hoảng Chủ tịch nước: Việt Nam sẽ giải quyết thế nào?” VOA cho biết, theo quy định của Đảng, thì chức Chủ tịch nước phải là một trong số các ủy viên…