Thành phần trục lợi covid cống nạp cho P.M Chính bao nhiêu?

Link Video: https://youtu.be/oKr8NFrotVA Người chịu trách nhiệm cao nhất trong đợt dịch Covid vừa qua không ai khác chính là ông Phạm Minh Chính. Việc chống dịch là công việc đòi hỏi sự thống nhất giữa các bộ, tuy trách…