Thòng lọng vốn đang siết, Vượng Vin thoát đằng nào?

Link Video: https://youtu.be/gC-iQYRwon0 Hiện nay thế lực của ông Phạm Nhật Vượng tỏ ra vẫn còn rất mạnh trên lãnh thổ Việt Nam. Ông Vượng có thể gây áp lực với bất kỳ tờ báo nào, nếu dám chọc vào…