Yếu tố “hồng” và “chuyên” trong Bộ Chính trị

Ngày 5/7, BBC Tiếng Việt bình luận “Việt Nam: Bộ Chính trị và vấn đề “hồng” hơn “chuyên”’. Theo đó, sau khi ông Đinh Tiến Dũng ra đi, Bộ Chính trị càng trở nên “hồng” hơn “chuyên”. Theo nhiều nhà…
Tô Chủ tịch đang chấp cả Bộ Chính trị?

Mới đây, một tờ báo lớn của nước ngoài đánh giá, “lò vẫn đang cháy”. Tuy nhiên, họ không đi sâu vào phân tích xem ai đang đốt lò. Điều này là bất thường, bởi bộ máy “đốt lò” đã…
Cuộc nội đấu trong Bộ Chính trị đang tiếp diễn

Ngày 21/6, BBC Tiếng Việt bình luận “Ông Đinh Tiến Dũng mất chức, điều gì đang xảy ra tại Bộ Chính trị?” Theo đó, ngày 21/6, Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã đồng ý để ông Đinh Tiến…