Danh mục: Nội chính

Bộ Chính trị và “nồi cám lợn”!

Đang yên đang ổn chờ đến hết nhiệm kỳ, chờ ông Tổng giới thiệu Vương Đình Huệ vào ghế Tổng Bí thư ở nhiệm kỳ sau, thì bỗng nhiên, Tô Lâm tạo phản đã làm đảo lộn tất cả. Ông…
“Lò” cụ Tổng đốt Đào Ngọc Dung

Ngày 3/4, BBC Tiếng Việt cho hay “Ông Đào Ngọc Dung bị đề nghị kỷ luật, “lò” tiếp tục nòng”. Theo BBC, trong các ngày 2 và 3/4, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 39, với…
Vì sao Tô Đại sẽ ép Tổng Trọng từ chức?

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, với tư cách người đứng đầu Tiểu ban Nhân sự của Đảng tại Đại hội 12 và 13, từng tuyên bố: “Không để lọt vào Ban Chấp hành Trung ương những người thiếu đức…
“Hồng phúc dân tộc” và mặt trái

Ngày 30/3, blog Trân Văn trên VOA Tiếng Việt tiếp tục bình luận về “Quy hoạch nhân sự, kế thừa và… “hồng phúc” đính kèm đại họa” – phần 2. Tác giả lược qua tiểu sử của ông Võ Văn…