Vì sao tương lai và số phận chính trị của Tô Chủ tịch đang rất xấu?