Xuân Cầu và đế chế gia tộc họ Tô

Ngày 12/5, báo Tiếng Dân đăng bài “Tập đoàn Xuân Cầu và các đại dự án hàng chục ngàn tỷ” của tác giả Hồng Ngọc. Tác giả cho biết, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Dịch vụ…