Ông Trọng ra sách để đánh bóng tên tuổi

Link Video: https://youtu.be/J9DWtyNBmB4 Ngày 26/5, RFA Tiếng Việt có bài “Sách của ông Trọng: “Lạc đề đối với người dân”!” Theo đó, trong những cuối tháng 5/2023, báo chí do nhà nước Việt Nam kiểm soát ra sức tuyên truyền…
Kiyv tước danh hiệu công dân danh dự của Trường Chinh

Link Video: https://youtu.be/xkz1WKkx2-4 RFA Tiếng Việt ngày 28/5 loan tin “Ukraine: Hội đồng Thành phố Kiyv tước danh hiệu công dân danh dự của ông Trường Chinh”. Theo đó, Hội đồng thành phố Kiyv của Ukraine, hôm 25/5, đã bỏ…
Bi hài chuyện cơ chế “đặc thù” ở Việt Nam

Link Video: https://youtu.be/BzqsPiN2CFk Ngày 27/5, blog Trân Văn trên VOA có bài “‘Đặc thù’ và ‘đột phá’, vừa bi, vừa hài!” Theo đó, tác giả đề cập đến việc Chính phủ vừa gửi Quốc hội Dự thảo nghị quyết liên…