Nguyễn Thanh Nghị xuất kích, quyết “lấy số má” với cánh phía Bắc?